Devátá třída

Devátá třída Počet produktů: 19

na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 19 položek
 • 118 Kč Skladem

  Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Žák se naučí řešit soustavy rovnic, sčítací, dosazovací a grafickou metodou; seznámí se s funkcí, prohloubí si poznatky o přímé a nepřímé úměrnosti, seznámí se s lineární a konstantní funkcí i jejich grafy.

  118 Kč
  Skladem
 • 115 Kč Skladem

  Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Žák se seznámí s jehlanem, kuželem a koulí, učí se počítat jejich povrchy a objemy, sestrojovat sítě jehlanu a kužele; zabývá se podobností rovinných útvarů, detailně podobností trojúhelníků; rozšiřujícím učivem jsou goniometrické funkce sinus, kosinus a tangens.

  115 Kč
  Skladem
 • 115 Kč Skladem

  Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Je věnována finanční matematice, úrokům z vkladů i úvěrů; běžným účtům, termínovaným vkladům a spořícím účtům; cenným papírům - dluhopisům, podílovým listům, akciím; spotřebitelským, hypotečním úvěrům, prodeji na splátky a leasingu.

  115 Kč
  Skladem
 • 166 Kč Skladem

  Pracovní sešit je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Obsahuje úlohy k procvičení a upevnění poznatků z učiva 9. ročníku. Obsahuje praktické úlohy, nestandardní aplikační úlohy a problémy.

  166 Kč
  Skladem
 • 52 Kč Skladem

  Pracovní sešit je zaměřený na procvičování a opakování učiva. Většina řešení úloh spočívá v pouhém doplňování výsledků určovaných zpaměti a v dokreslování grafických situací.

  52 Kč
  Skladem
 • 52 Kč Skladem

  Pracovní sešit je zaměřený na procvičování a opakování učiva. Většina řešení úloh spočívá v pouhém doplňování výsledků určovaných zpaměti a v dokreslování grafických situací.

  52 Kč
  Skladem
 • 116 Kč Skladem

  První z nové řady pracovních sešitů, které vycházejí z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Každý sešit obsahuje příklady na úvod do probíraného učiva, pracovní listy, úlohy k procvičení, domácí a nadstandardní úlohy a testy. Na závěr jsou zařazeny zajímavé úlohy pro nadané děti, postupy řešení a výsledky.

  116 Kč
  Skladem
 • 138 Kč Skladem

  Součást řady pracovních sešitů vycházející z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Každý sešit obsahuje příklady na úvod do probíraného učiva, pracovní listy, úlohy k procvičení, domácí a nadstandardní úlohy a testy. Na závěr jsou zařazeny zajímavé úlohy pro nadané děti, postupy řešení a výsledky.

  138 Kč
  Skladem
 • 97 Kč Skladem

  V souladu s učebními osnovami doplňuje tato publikace učebnice matematiky. Obsahuje základy kótování, promítání na dvě navzájem kolmé průmětny a volné rovnoběžné promítání.

  97 Kč
  Skladem
 • 132 Kč Skladem

  Publikace nabízí náměty a návrhy, které mohou pomoci učitelům při zpracování a realizaci části školního vzdělávacího programu pro 2. stupeň základní školy, která se týká vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.

  132 Kč
  Skladem
 • 238 Kč Skladem

  Přehled shrnuje učivo matematiky 6. až 9. ročníku základní školy. Ukazuje též vazby a souvislosti, které nebylo možné plně objasnit při probírání jednotlivých témat. Uváděné matematické poznatky jsou ilustrovány na typových příkladech.

  238 Kč
  Skladem
 • 274 Kč Skladem

  Ve sbírce jsou uvedeny úlohy standardní, jejichž obtížnost nepřekračuje rámec základní školy, ale i úlohy obtížnější, trikové nebo zábavné. Úlohy jsou řazeny tak, že po vzorově vyřešené úloze následuje několik pětic úloh stejné problematiky, řazených podle obtížnosti.

  274 Kč
  Skladem
Zobrazeno 1 – 12 z 19 položek